Home

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

Gyermekétkeztetés és szociális ellátások térítési díjai

  1. A gyermekétkeztetés térítési díja ÁFA nélkül . A. Normál étkezés térítési díja (nyersanyagnorma, Ft/fő/nap) B. A szociális alapszolgáltatások esetében a személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj és az 1993. évi III. törvény 116. § (1) bekezdése alapján számított havi jövedelem.
  2. (1) A képviselőtestület gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. mellékletnek megfelelően állapítja meg. (2) A személyi térítési díj összege az intézményi térítési díj gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/B.
  3. A bölcsődei, óvodai gyermekétkeztetés teljes összegű intézményi térítési díja jellemzően 8-10 ezer Ft / hó / gyermek, így az ingyenes igénybevételre való jogosultság gyermekenként és évente akár 100-120 ezer Ft megtakarítást eredményez a családok számára. fontos család étkezés gyermeknevelés kedvezmény
  4. t intézményi térítési díjak az Áfá-t tartalmazzák Szociális étkeztetés 1 ellátási napra jutó tervezett önköltség: 1.168, -Ft/ada
  5. intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. Tehát az óvodai és iskolai étkezés intézményi térítési díjának meghatározása az Önkormányzat feladata. Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés térítési díja szabályainak meghatározásáról
  6. den hónap 15-ig indítsák el, hogy az étkezési jegyeket megigényelhessük. NYILATKOZAT iskolai ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhe
  7. GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA Megnevezé s Díj Ft/nap Reggel i Ft/nap Tízórai Ft/nap Ebéd Ft/nap Uzsonna Ft/nap Mini bölcsőde 305 85 40 120 60 Óvoda 244 0 49 158 37 Iskola 1-8. évfolyam 281 0 38 213 30 A térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

1.2. 1 napra jutó bölcs ődei gondozás intézményi térítési díja: 2.655,-Ft (ÁFA mentes) A bölcs ődei gondozás intézményi térítési díja, a számított gondozási intézményi díjnál alacsonyabb összeg: 150,- Ft/fő/nap (ÁFA mentes) 2. Bölcs ődei gyermekétkeztetés térítési díja 3. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásért fizetendő térítési díj . 3. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja meghatározása a Gyvt. 147. § alapján. történik. (2) A személyi térítési díj összegét a Gyvt. 148. § alapján az intézményvezető állapítja. meg Középiskolai menzai étkeztetés esetén a kedvezményes étkeztetésnél, ahol normatíva is igényelhető, az 1997. évi XXXI. törvény 148. § (3) bekezdése alapján az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltsége. Ez esetben a kedvezményes térítési díjat a nyersanyagköltség százalékában kell meghatározni. Azon tanulók esetén, akik nem. A nevelési-oktatási intézményben igénybe vett gyermekétkeztetés formái, fajtái, intézményi térítési díja (élelmezési normája) A) Önkormányzati fenntartású óvodában és állami intézményfenntartó által fenntartott intézményekben; B) Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központban (9400 Sopron, Brennbergi út 82.

Étkezési díjkedvezmény - csalad

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja négy éve, a szociális étkeztetés intézményi térítési díja két éve nem emelkedett. Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha 2018. évre a gyermekétkeztetés nyersanyag norma 10 %-os, valamint a szociális étkeztetés nyersanyag norma 6 %-os emelésére tet 1. A köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjai Az óvodában az étkeztetés intézményi térítési díja (ÁFA nélkül) 450.-Ft, ebból: a) tízórai: 90,-Ft b) ebéd: 270,-Ft c) uzsonna: 90,-Ft. Az általános iskola 1.-4. osztályában az étkeztetés intézményi térítési díja (AFA nélkül) 470.-Ft Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja. Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 20/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete értelmében óvodában és az általános iskolában a gyermekétkeztetés térítési díja 2020. augusztus 1-jétől

Gyermekétkeztetés térítési díja. A válaszadás időpontja: 2009. július 28. (Költségvetési Levelek 116. szám, 2425. kérdés) Olvasói kérdés Középiskolai menzai étkeztetés esetén a kedvezményes étkeztetésnél, ahol normatíva is igényelhető, az 1997. évi XXXI. törvény 148. § (3) bekezdése alapján az intézményi. gyermeket nevelnek, az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményt kell biztosítani és a kedvezmény igénybevételéhez elegendő a Korm. rendelet alapján a kötelezett (szülő) nyilatkozata. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőkén

Intézményi térítési díjak és kedvezmények. 1 A gyermekétkeztetés térítési díja ÁFA nélkül. 1.1. bölcsőde 388 Ft/fő/nap. 1.2. óvoda (normál és diétás gyermekvédelmi ellátásokra, azzal, hogy az ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról külön rendelet rendelkezik. 2. § A gyermekétkeztetés személyi térítési díját bölcsődében és óvodában az intézmény vezetője A nyári napközis tábor térítési díja 1000 Ft/nap/fő, amelyből a. intézményi térítési díja I. Gyermekek napközbeni ellátása I.I. Gyermekétkeztetés Ellátási forma Intézményi térítési díj ÁFA-val növelt napi összege bölcsődei gyermekétkeztetés 462 Ft/fő 855 Ft/főbölcsődei ellátáson kívüli gyermekétkeztetés óvodai napközi otthon 431 Ft/f Bölcsőde térítési díja: 3x-i étkezés 420.-Ft/nap. Kérjük, hogy az étkezési díj utalásokat legkésőbb minden hónap 15-ig indítsák el, hogy az étkezési jegyeket megigényelhessük. NYILATKOZAT iskolai ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhe gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól

Gyermekétkeztetési Intézmény - Aszó

Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: a) óvoda (kollégiumban elhelyezett is) reggeli 91,- Ft/adag tízórai 45,- Ft/adag ebéd 204,- Ft/adag uzsonna 57,- Ft/adag vacsora 91,- Ft/adag Összesen: 488,- Ft/adag (+ÁFA) aa) diétás étkezé Térítési díjak: 2016. február 1-jétől: A bölcsődében fizetendő gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 276 Ft + áfa nap/fő, melyből: a) a reggeli térítési díja: 48 Ft + áfa nap/fő, b) az ebéd térítési díja: 180 Ft + áfa nap/fő, c) az uzsonna térítési díja: 48 Ft + áfa nap/fő gyermekétkeztetés intézményi térítési díját, amely alapulvételével a gyermekek étkezésének intézményi térítési díja 2020. március 1. napjától 426,-Ft/fó/nap összegben került meghatározásra, a bölcsódébe, óvodába, illetve általáno A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési nyersanyag költséggel egyezően áfa nélkül: a) óvoda 420,- Ft b) iskola 460,- Ft c) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók 270,- Ft 1d) bölcsődei étkezés térítési díja 455,- Ft. 3

(2) 33 Az intézményi gyermekétkeztetés személyi térítési díjának előre történő megfizetése esetén, ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi. Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai, valamint a . felnőtt . étkeztetés szolgáltatási díja (2021. január 1. napjától) Nyersanyag norma Gyermekétkeztetés díja ellátási naponként ; Étkezés Nyersanyag költsé

Gyermekétkeztetés Intézményi Térítési Díj

intézményi térítési díja I. Gyermekek napközbeni ellátása I.I. Gyermekétkeztetés Ellátási forma Intézményi térítési díj ÁFA-val növelt napi összege • 572bölcsődei gyermekétkeztetés Ft/fő • bölcsődei ellátáson kívüli gyermekétkeztetés 1160 Ft/fő • óvodai napközi otthon Ft/fő57 gyermekétkeztetés intézményi térítési díja beszedési módjának változása indokolja. Marcali Város Önkormányzata egyes köznevelési intézmények tanulói számára a GYÉK 2000 Kft-én keresztül biztosította az étkeztetést, s a szolgáltatást nyújtó szedte be a térítési díjakat

Önkormányzati rendele

Nálunk nem emelkedik a gyermekétkeztetés díja Az intézményi étkeztetésben részt vevő gyermekek fele kedvezménnyel étkezik, ezen belül mintegy 2/3-uk ingyenesen. (meleg ebéd) is biztosítanak (szociális konyha), melynek térítési díja a jövedelemtől függ, de legfeljebb 750 forint naponta (a vákuumcsomagolt ebéd. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai és gondozási díj 2019. február 1. napjától Térítési díj (nettó Ft) I. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (Ft / ellátási nap / fó) 1. Benedek Elek Ovoda és Mini Bölcsóde 300,- 340,- 335,- 500,- óvodai gyermekétkeztetés - tízórai - ebéd - uzsonn

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § 1234 A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díja: Nettó beszerzési ár (Ft) Nettó eladási ár (Ft) Bruttó eladási ár (Ft) Óvoda - tízórai 64.- 64.- 80.- - ebéd 217,60 217,60 272. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (ÁFA nélkül) a) 3-szori étkezés Óvoda: reggeli 61,-Ft ebéd 185,-Ft uzsonna 54,-Ft összesen: 300,-Ft b) 3-szori étkezés Iskola: reggeli 65,-Ft ebéd 241,-Ft uzsonna 56,-Ft összesen: 362,-F 1. A köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjai Az óvodában az étkeztetés intézményi térítési díja (ÁFA nélkül) 450.-Ft, ebból: a) tízórai: 90,-Ft b) ebéd: 270,-Ft c) uzsonna: 90,-Ft. Az általános iskola 1.-4. osztályában az étkeztetés intézményi térítési díja (ÁFA nélkül) 470.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák! A B C 1 Étkezés fajtája nyersanyag norma Bruttó térítési díj 2 Óvoda háromszori gyermekétkezés Önkormányzati Konyha Lovászpatona 280 355 3 Óvoda háromszori gyermekétkezés Önkormányzati Konyha Vanyola 293 370 A bölcsődében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyagköltségének áfával növelt összege, amely 2018. évben 300 Ft + ÁFA/nap/fő. A gyermekétkeztetés javasolt intézményi térítési díja: 300,- Ft + ÁFA/nap/fő Megszavazta a közgyűlés a gyermekétkeztetés szülők által fizetett intézményi térítési díjának 6,5 százalékos emelését január 1-jétől. A Kecskeméten szolgáltató vállalkozásokkal 2013-ban kötött szerződés megléte óta első alkalommal emelkednek a lakossági árak, holott az elmúlt években folyamatos volt a növekedés, de az önkormányzat eddig kompenzálta gyermekétkeztetés fizetendő térítési díja (AFA-val együtt) egy ellátási napra az 1997. évi XXXI. törvény 151. §-a alapján a./A bölcsődei étkeztetésértfizetendő térítési díja: 500 Ft/nap b./Óvodai háromszori étkezés térítési díja: reggeli 90 Ft/adag tízórai 20 Ft/adag ebéd 300 Ft/adag uzsonna 90 Ft/adag 500 Ft/na

a.) Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja - fenntartó önkormányzat állapítja meg, szabályzata szerint 5177,- Ft/nap/gyermek b.) Bölcsődei gondozás személyi térítési díja - fenntartó önkormányzat szabályzata szerint, intézményi jövedelemvizsgálat, jövedelemnyilatkozat alapján: A B C 1 A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja*(nettó nyersanyagár ) a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban 2013-ban Szolgáltató cég Óvod Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2013. május 1-tıl (ÁFA nélkül) 1. Iskolai napközi 1.1 Tízórai 80 Ft 1.2 Ebéd 270 Ft 1.3 Uzsonna 80 Ft 1.4 Összesen 430 Ft 2. Iskolai menza Az ebédért fizetend ı intézményi térítési díja 270 Ft 3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 3.1

Javasolt gondozási intézményi térítési díj: 0 Ft A bölcsődében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyagköltségének áfával növelt összege, amely 2015. évben 300 Ft + ÁFA/nap/fő. A gyermekétkeztetés javasolt intézményi térítési díja: 300 Ft + ÁFA/nap/fő Bölcsődék gyermek élelmezésének intézményi térítési díja (nyersanyagköltség): négyszeri étkezés: 395 Ft/nap/fő 2. § A R 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. § (1) Általános iskola, középiskola intézményi térítési díja: háromszori étkezés igénybevétele esetén korosztál 2018. évben a gondozás intézményi térítési díja 5810.- ft/fő/nap volt. A fentieken túl az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról 13/2008.(10.03.) Ör. számú rendelet 1. számú mellékletében szereplő bruttó fizetendő térítési díj 485485 Ft/fő/nap összeg változatlan, rő

bölcsódei gondozás szolgáltatási önköltsége 6.980.- Ft, intézményi térítési díja 0.- Ft, személyi térítési díja 0.- Ft. A gyermekétkeztetés az önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint a nevelési-oktatási intézményekben többféleképpen történik (4) Az iskolákban nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 637 Ft/nap, ebből a reggeli 99 Ft, az ebéd 446 Ft, az uzsonna 92 Ft. (2) A Rendelet 8. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki

Ellátottak térítési díja (normaköltség + áfa) Óvodai napközis ellátás 415 Ft Ebből: tízórai 65 Ft ebéd 285 Ft uzsonna 65 Ft Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 0 Ft/nap. Created Date: 3/7/2017 11:49:46 AM. (4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díj (nyersanyagnorma) figyelembevételével a Gyvt. 151.§. (4) bekezdése alapján állapítja meg. A bölcsődei gondozás személyi térítési díja a gondozás intézményi térítési díjának és I. Gyermekétkeztetés A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A 2020-as térítési díjak a költségvetésben tervezett nyersanyagköltségekkel, és az idénre kalkulált gyermeklétszámok figyelembevételével lettek megállapítva

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (rendelet-tervezet 2. §-a) A gyermekétkeztetést igénybe vevók: óvodás gyermek: 89 fó, iskolás gyermek: kb. 90-93 f'ó. A gyermekek védelméról és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt. A módosítás indoka, hogy a 2015. évre tervezett élelmezés nyersanyagköltsége és ezzel egyidejűleg a bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja változik. a 4. §-hoz A módosítás indoka, hogy a bölcsődékben foglalkoztatott alkalmazott által igénybe vett napi étkezés térítési díj mértéke e rendeletben. fizetendó térítési díjakról szóló 29/2015. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának összege Alap- és szakellátási szolgáltatások Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja étkezési forma reggeli tízórai ebéd uzsonna. a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 8/2009. (IV. 23.) rendelet módosításáról Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. év (1) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja 4.816,- Ft/fő/nap. (2) A Gyvt. 147. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás fizetendő intézményi térítési díjának összegét az 1. melléklet tartalmazza

Gyermekétkeztetés térítési díja Költségvetési Levele

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint határozom meg (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): 440 Ft/nap, Ovodai háromszor étkezés díja: o Altalános iskolai háromszori étkezés díja: 568 Ft/nap, o Általános iskolai ebéd díja: Felnótt ebéd díja: 440 Ft/nap, 788 Ft/nap, Záró rendelkezése intézményi térítési díj a korábbihoz képest, valamint nem kerül sor külön számlázásra tízórai, ebéd és uzsonna. További változást jelentett a korábbi rendelethez képest, miszerint a szolgáltató a diétás étkezés térítési díját meg kívánja emelni, november 1-től Felhívom a figyelmet, hogy akinek lejár a gyermekvédelmi kedvezménye, a térítési díj. fizetéséig ne feledkezzen meg annak érvényesítéséről. Kérem, hogy gyermeke érdekében tegyen eleget felhívásunknak! A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2016.szeptember 1-től a következőképpen. változik

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 92 Kollégiumban az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell. a) az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és. b) az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket 1. melléklet a 33/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 2/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelethez. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (nyersanyagár** szolgáltató cégenként) a nevelési-oktatási intézményekben 2014-be a gyermekétkeztetés térítési díjáról és a szociális és gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított szolgáltatások intézményi térítési díjának megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

(4) A személyi térítési díj - a gyermekétkeztetés kivételével - nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla A gyermekétkeztetés 2020. január I. napjától é O é KORMÁNYZAT Ügyfé/fogadási idã: H: P: 8-12óra s y: 8-12 és 13-16 KL Vezetóie es intézményi térítési ten Intézmény- típus óvoda általános iskola felnÓtt alkalmazott díjai (Ft /fó/nap) ÁFÁ-val n v Összesen 437 Ft + AFA ÁFÁ-va1: 555 Ft 572 Ft + ÁFA ÁFA-va1: 726 F Gyvr.) szerint a gyermekétkeztetés vonatkozásában az intézményi térítési díj mértékét a Képviseló-testület minden év március 31 -ig határozza meg. A gyermekek védelméról és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvén Az Istenmezeje Község Önkormányzata által biztosított gyermekétkeztetés. intézményi térítési díjai: 1./ Óvodás gyermekek étkezési térítési díja: 254 Ft/nap + ÁFA (tízórai, ebéd, uzsonna biztosítása mellett) 2./ Általános iskolás gyermekek ebéd étkezési térítési díja: 187 Ft/nap + ÁF

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 1/2008. (I. 30.) számú rendelet melléklete A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2008. február 1-jétől a nevelési oktatási intézményekben: Intézményi térítési díj összege Ft Intézményi térítési díj 20% ÁFÁ-val megemelt összege Ft Óvod ÁFA nélküli intézményi térítési díja napi ellátásonként a következő: Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja. Gyermekétkeztetés típusa. Nyersanyag költség/ nap. Nettó intézményi térítési díj/ nap. Óvodai étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 423.-Ft 423.-Ft Bölcsődei étkezés (reggeli, tízórai, ebéd. A Józsefvárosban a gondozás intézményi térítési díja 1500 Ft / nap / fő, míg az étkezési díj összege 560 Ft / fő /nap. Huszonegy gondozási nap esetén 43260 Ft egy hónapra. XV. kerületben a bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 2420 Ft / fő /nap. Míg az étkeztetés intézményi térítési díja 553 Ft / fő. A 2020/2021-es tanévben új lehetőségekkel bővül az intézményi gyermekétkeztetés. a megrendelés hónapját megelőző hónap legkésőbb 15. napjáig köteles befizetni/átutalni az étkezés térítési díját a következő számlaszámra: 11738118-15372985-10820201. A Kártya díja (500 Ft). Mivel a fenti szabályok vonatkoznak a gyermekétkeztetés díjára is, 2021. évben a 2020. április 1-jén megállapított intézményi térítési díjakat kell alkalmazni, melyek elmaradnak az étkezési formák napi nyersanyagnormáitól. 2021. évi norma Térítési díj Óvodai gyermekétkeztetés 390+áfa 330+áf

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja Mogyoró

1. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja a) iskolás gyermekek részére 385,- t + ÁA; b) óvodás gyermekek részére 335,- t + Á A. c) bölcsődés gyermek részére 510,- t + ÁA gyermekétkeztetés térítési díjairól A nevelési-oktatási intézményben tanuló gyermekek napközbeni ellátása, és a szociális törvény hatálya alá tartozó fogyatékos gyermekek nappali ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja a nevelési - oktatási intézményekben 2013. szeptember 1 - től 1.)Bölcsőde: Napi négyszeri étkezés térítési díja 460 Ft/nap/adag (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 2.)Óvoda: Napi háromszori étkezés térítési díja 460 Ft/nap/ada Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskál Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját, a napi háromszori étkezés, - tízórai, ebéd, uzsonna, - vonatkozásában a nyersanyagköltséggel egyező mértékben, általános forgalmi adó nélkül 560,-Ft/nap összegben állapítja meg - az intézményi térítési díjat az erre vonatkozó fenntartói döntést (megállapítást, módosítást) követő 8 napon belül kell jelenteni, - a szociális szolgáltatások intézményi térítési díja mellett a gyermekétkezetés intézményi térítési díját is kell jelenteni a bölcsőde, fogyatékos személyek nappali.

Óvodák intézményi térítési díja (nyersanyag költség): háromszori étkezés: 409 Ft/nap/fő. 3. § 8. 9 (1) 10,11. Általános iskola, középiskola intézményi térítési díj: háromszori étkezés igénybevétele esetén korosztály intézményi térítési . 1. A 13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §a által módosítva Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történó étkeztetés térítési díja a kiszá lítás költségét is tartalmazza. Ha a A gyermekétkeztetés nyersanyagnormája és intézményi térítési díja 1. Óvodai ellátás Nyersanyag értéke Ft/fő/nap Intézményi térítési díj Ft/fő/nap 1.1 Tízórai 73.-Ft 1 .2 Ebéd 185.-Ft 185.-Ft 1.3 Uzsonna 72.-Ft 72.-Ft I .4 Összesen 330.-Ft 330,-Ft 2. Iskolai napközi intézményi térítési díja A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja egységesen 5,1 százalékkal emelkedik a főzőkonyhával rendelkező Boldogfalva Óvoda kivételével. IDE VÁG! Átszabja a debreceni parkolási tarifarendszert a Fides Az óvodai gyermekétkeztetés térítési díja szabályainak meghatározásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 141. §-a rendelkezik. Ez alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezé térítési díjat. A bölcsódei gondozás szolgáltatási önköltsége 6.290.- Ft, intézményi térítési díja 0.- Ft, személyi térítési díja 0.- Ft. A gyermekétkeztetés az önkormányzat által fenntartott intézményekben, valarnint a nevelési- oktatási intézményekben többféleképpen történik