Home

Dokumentumtípusok csoportosítása

A dokumentum fogalma, fajtái - Informatika kidolgozott

 1. A dokumentum: az ismereteket rögzítő információhordozó. Ez lehet tárgy, könyv, folyóirat, audiovizuális hordozó, számítógépes memória stb. A szó a latin docere, tanítani, oktatni igéből származik. A dokumentum lényege, hogy az információt rögzítve tartalmazza
 2. - a könyvtárak csoportosítása, típusai - katalógusrendszer, a könyvtárhasználat szabályai 20) Dokumentumtípusok - dokumentumok csoportosítása - a könyvek részei és csoportosítása - nyomtatott és elektronikus dokumentumo
 3. csoportosítása. Nem Neumann-elvű számítógépek. 6. tételek Beviteli eszközök (billentyűzet, Dokumentumtípusok Az írástörténet és a könyvtörténet azon jelentős állomásainak ismerete, amelyek a dokumentumtípusok kialakulását eredményezték
 4. - a könyvtárak csoportosítása, típusai - katalógusrendszer, a könyvtárhasználat szabályai 22) Dokumentumtípusok - dokumentumok csoportosítása, a könyvek részei és csoportosítása - nyomtatott és elektronikus dokumentumok Szakirodalom: 1) Dorozsmai Károly: 60 tétel informatikából (középszint - szóbeli
 5. A második tartalma: Dokumentumtípusok, a könyv részei. A bemutató jó vázlata lehet a tanórának. Informatika - Könyvtárhasználati ismeretek tanítása (linkgyűjtemény) Összeállította: Lakatos Ildikó Csilla szaktanácsadó (Budapesti POK) 2016. decembe
 6. 15. óra - Adatok értelmezése csoportosítása 16. óra - Települési bemutató 35. óra - Dokumentumtípusok 36. óra - Forráshasználat 37. óra - Év végi értékelés . Algoritmusok, programozás . 6. osztály belépési oldala /piros csoport/ Fogalomtár. Órai feladatok

Informatika Témakörök (2021

 1. Melléklet- A dokumentumtípusok és műfajok hierarchiája 3. Melléklet-Elsődleges és másodlagos forrás Kapcsolódó fogalmak AJÁNLOTT IRODALOM.
 2. Dokumentumtípusok A Vatikáni Apostoli Könyvtár a Szentszék könyvtára, jelenleg a Vatikánban található. Egyike a világ legrégibb könyvtárainak, és az egyik legkülönlegesebb történelmi iratgyűjteménnyel rendelkezik Elfogadott dokumentumtípusok: doc, txt, xls, pdf, jpg, jpeg, htm, html, mht, ppt, zip
 3. Könyvtár nak nevezik a bármiféle adathordozón rögzített dokumentumok tárolására kialakított helyet, épületet, és az e dokumentumok gondozására, feltárására hivatott intézményt. A tárolt információhordozókat rendszer (katalógus, regisztráció, magyarul jegyzék) szerint rendszerezik, archiválják és az olvasók.

A hálózatok csoportosítása kiterjedtség sze rint. A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. A hálózati kialakításhoz szük séges eszközök, leírás legfontosabb elemeinek ismertetése a fÅ'bb dokumentumtípusok esetében. Tájé-koztató jegyzékek (referáló folyóirat, könyv- és egyéb dokumentumok. fogalma és csoportosítása felhasználói szerződés (licencelési módok) szerint. A freeware, shareware, üzleti és egyéb szoftverváltozatok jellemzői. A szoftverek védelme (technikai védelem, jogi védelem) Hardver A számítógépek képi megjelenítése, a katódsugárcsöves monitorok, a projektorok é Informatika tételek Emelt szintű érettségi témakörök vázlatai Információs társadalom. Hardver. Szoftver. Hálózat. Könyvtárhasználat

Dokumentumtípusok csoportosítása. Információforrások azonosító adatai. matika 12. Könyvek keresése Keresés a szabadpolcon, könyvtári ábécé, téma szerinti keresés. 13. A netikett alapjai Infokommunikációs viselkedési szabályok, a hálózat etikus használata. Információs tár-14. E-szolgáltatáso Dokumentum típusok. Az érzékelés módja szerint megkülönböztetünk: vizuális (képi és írásos), audio, audiovizuális és multimédia dokumentumokat.. Az adathordozó és a tárolás módja szerint a következő dokumentumtípusokat különböztetjük meg: írásos (kéziratos és nyomtatott), képi, audio, audiovizuális és elektronikus.. 19) Dokumentumtípusok Az írástörténet és a könyvtörténet azon jelentős állomásainak ismerete, amelyek a dokumentumtípusok kialakulását eredményezték (ékírás, hieroglifák, papirusztekercsek, pergamen, kódex). Az ősnyomtatvány fogalma. A nyomtatott és nem nyomtatott dokumentum sajátosságainak összehasonlító ismertetése csoportosítása felhasználói szerződés (licencelési módok) szerint. A freeware, shareware, üzleti és egyéb szoftverváltozatok jellemzői. A szoftverek védelme (technikai védelem, jogi védelem). 2. Informatikai alapismeretek - hardver 2.1. Jelátalakítás és kódolás Az analóg és a digitális jel fogalma, példák.

INFORMATIK

Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok Könyvtári és egyéb információs rendszere A perifériák szerepe, csoportosítása (bemeneti és kimeneti eszközök). A manapság használatos perifériák besorolása az egyes csoportokba. A főbb perifériák bemutatása és jellemző paraméterértékei: monitor, nyomtató, háttértárak, egér, billentyűzet. A ma jellemzően használatos monitorfajták és ezek működési elve SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2020. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje.Példák.A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák.Különbség a zaj és a redundancia között? A mai kommunikációs technológiák és eszközök jellemzése, és ezek illeszkedése a kommunikációs modellbe

Dokumentumtípusok a könyvtárban, a könyvtár és a

Segédkönyvtáros képzés munkaterülete: A segédkönyvtáros szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei alapján, okleveles könyvtáros ellenőrzése és jóváhagyása mellett a nyilvános és a nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi könyvtártípusban elvégzi a nagyobb könyvtárak kvalifikált részfeladatait, a kisebb települési és szakkönyvtárak, iskolai. A könyvtárban megtalálható könyvek katalóguscéduláinak a szerző nevének kezdőbetűje szerinti csoportosítása és sorba rendezése. Tananyag ehhez a fogalomhoz: Dokumentumtípusok; nyomtatott (könyv, sajtótermékek) és nem nyomtatott ismerethordozók; egyéb időszaki kiadványok: évkönyv, sorozat; a betűrendes leíró.

Mutassa be, hogy a különböző dokumentumtípusok milyen tárolást igényelnek, hogyan lehet számukra biztosítani a megfelelő védelmet a belső és külső veszélyek ellen! Információtartalom vázlata - A könyvtári dokumentum fogalma, típusai, csoportosítása - Dokumentumtípusnak megfelelő tárolási eszközö 9.2 Dokumentumtípusok 9.3 Tájékoztató eszközök E témaköröket kell szóban számon kérni, a többi elsajátításának ellenőrzése a gyakorlati csoportosítása (bemeneti, kimeneti, bemeneti és kimeneti eszközök, háttértárak). A manapság használatos perifériák besorolása az egyes csoportokba. A főb

Könyvtár - Wikipédi

9.2 Dokumentumtípusok 9.3 Tájékoztató eszközök A vizsgaleírás szerint e témaköröket kell szóban számon kérni, a többi elsajátításának ellenőrzése a gyakorlati vizsgán történik. Témakörök 1. témakör: Információ és társadalom (1.2) Az információs és kommunikációs eszközök hatása a társadalomra Dokumentumtípusok, kézikönyvek dokumentum fogalma, csoportosítása 36. Hiteles forrás jellemzőinek ismerete forrástípusok: tanulmányok, hírforrások szerzői kiadású és megkérdőjelezhető források 37. Forrástípusok megbízhatóság egy adott témában 38. Elektronikus könyvek, digitalizást dokumentumo

A dokumentumtípusok megkülönböztetése formai és használati jellemzőik alapján. Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumtípusok. Sorszám Az óra témája Fogalmak, tevékenységek 1. A dokumentumok csoportosítása Írásos, képi és elektronikus dokumentumok. A könyv felépítése. 2. A könyvtár A könyvtárak típusai. A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. A hálózati kialakításhoz szükséges eszközök, elemeinek ismertetése a főbb dokumentumtípusok esetében. Tájékoztató jegyzékek (referáló folyóirat, könyv- és egyéb dokumentumok ajánlásai) Érettségi feladatsorok és kidolgozott tételek, melyeket bárki szerkeszthet dokumentumtípusok formai, tartalmi jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, használatuk alapjai. A főbb dokumentumtípusok értelmezése, csoportosítása. A hálózati bejelentkezés gyakorlása. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 10 óra 2. Alkalmazói ismerete

A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. A hálózati kialakításhoz szükséges Dokumentumtípusok Az írástörténet és a könyvtörténet azon jelentős állomásainak ismerete, amelyek a dokumentumtípusok kialakulását eredményezték Dokumentumtípusok csoportosítása, különbségeik számbavétele. Eligazodás a szabadpolc raktári rendjében. Egyszerű feladatok megoldása szótárral, lexikonnal. Ismerkedés a telefonkönyv, menetrend használatával Különböző dokumentumtípusok megismerése, dokumentumsablonok. Sablonok létrehozása Gyakorlati feladatmegoldás Stílusok, stílusok létrehozása Gyakorlati feladatmegoldás Tartalomjegyzék létrehozása Gyakorlati feladatmegoldás Számonkérés. képletek szerkesztése Függvények csoportosítása Függvények csoportosítása.

Dokumentumok csoportosítása. Dokumentáció fogalmát Paul Otlet és Suzanne Briet dolgozták ki: funkcionális szempontból tettek különbséget múzeumi tárgyak, leletek, könyvek között. Az információtartalom rögzítésében bekövetkező gyors változás miatt a dokumentáció fogalma a XX. sz. végéig állandóan változott Adatok csoportosítása, értelmezése, → Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források formai, tartalmi jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, használatuk alapjai. A korosztálynak készült tájékoztató források biztos használata. A tanulmányi problémának megfelelő források kiválasztása..

infokoz - ELT

Hálózatok csoportosítása LAN topológiák és jellemzőik 10. Az operációs rendszer általános feladatai, a Windows erőforráskezelése (3.1) Az operációs rendszer fogalma, csoportosítása Meghajtók kezelése Könyvtárak-, fájlok kezelése Perifériák menedzselése Hálózatkezelés 11 használati nyilvántartások áttekintése és a vizsgált szempontok szerinti csoportosítása, ez képet nyújt a leggyakrabban keresett témák, konkrét művek, dokumentumtípusok köréről, ez befolyással van a gyűjteményszervezés területeire (pl.: a szabadpolcra kerülő állomány kiválasztása stb.) Könyvek csoportosítása tartalom és funkció szerint . Könyvtárhasználati szabályok. A könyv szerkezete és tartalma . A könyvtári állomány raktári rendje. Betűrend. Dokumentumtípusok . Lakóhelyi gyermekkönyvtár. Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok . Raktári rend. Dokumentumtípusok. Segédkönyvek Szoftverek csoportosítása licence típusuk alapján, az egyes csoportok összehasonlítása. Az információforrások etikus felhasználásának megismerése Az információszerzés folyamatának ismerete. Az információforrások etikus felhasználása. Az információforrások feltüntetése

Könyvtárhasználati tananyag - A forráskiválasztás Cs. Bogyó Katalin könyvtárostanár, köznevelési szakértő. SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskoláj 9.2 Dokumentumtípusok. 9.3 Tájékoztató eszközök. Az adatok védelme az interneten. A szerzői jog és az informatika. A szoftver fogalma és csoportosítása felhasználói szerződés (licencelé-si módok) szerint. A freeware, shareware, üzleti és egyéb szoftverváltozatok jellemzői. A szoftverek védelme (technikai védelem.

jelentősége, csoportosítása (bemeneti és kimeneti eszközök). A manapság használatos perifériák besorolása az egyes csoportokba. A főbb perifériák bemutatása és jellemző paraméterértékei: mo-nitor, nyomtató, háttértárak, egér, billentyűzet. A ma jellemzően használatos monitorfajták és ezek működési elve Dokumentumok mentése A mentés során a szerkesztett dokumentum aktuális állapota a lemezre kerül, olyan formában, hogy később is dolgozhatunk vele. A számítógép kikapcsolásakor, lefagyásakor, de egy áramszünet esetén is elveszik min-den a memóriában tárolt információ.A még nem mentett dokumentumok is elvesznek.. Dokumentumok csoportosítása

INFORMATIKA TANMENET 4

Informatika alapjai: Informatikai alapfogalmak, számítógépek története, szoftverek csoportosítása (3. oldal) Számítógép felépítése, perifériák (8. oldal) Háttértárolók, mértékegységek (14. oldal) Összefoglaló feladatok (16. oldal Hálózatok csoportosítása és jellemzői . Operációs rendszer és fő feladatai . Könyvtárszerkezet felépítése, ismerete . Tömörítési módszerek . Vírusirtó programok, vírusvédelem . Dokumentumtípusok. Szoftverlista középszintű informatika érettségi vizsgához DOKUMENTUMOK CSOPORTOSÍTÁSA 1. Kéziratos 2. Nyomtatott 3. Nem nyomtatott Az írás és az információhordozók alakulástörténetével együtt a dokumentumok előállítása is változott . Gutenberg 1450-ben feltalálta a nyomtatást, így a nyomtatott dokumentumok száma hirtelen megnőtt, ennek következtébe 11. A hálózatok kialakításának jelent ősége. A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. a hálózati kialakításához szükséges eszközök, ezek jellemz ői (hálózati közeg, hálózati kártya, kapcsolók, útvá-lasztók, jeler ősít ők). 12 A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk új és újabb ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában. csoportosítása és felhasználása segítséggel. Szöveg, kép és.

Az operációs rendszerek csoportosítása a felhasználói felületek valamint a szimultán kiszolgált felhasználók és a futtatott programok száma ismerete, amelyek a dokumentumtípusok kialakulását eredményezték (ékírás, hieroglifák, papirusztekercsek, pergamen, kódex) A megismert szolgáltatások jellemzése, összehasonlítása, különböző szempontok szerinti csoportosítása. elképzeléseknek, szükségleteknek megfelelő információszerzés. Dokumentumtípusok, kézikönyvek. A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint informatika. A szoftver fogalma és csoportosítása felhasználói szerződés (licencelési módok) szerint. A freeware, shareware, üzleti és egyéb szoftverváltozatok jellemzői. A szoftverek védelme (technikai védelem, jogi védelem). 2. Informatikai alapismeretek - hardver 2.1 Annotált bibliográfia. Utolsó frissítés: 2020.04.03. Összeállította: Bakó Katalin és Dömsödy Andrea. Az alábbi, folyamatosan bővített gyűjteményünkben tematikus rendben teszünk közzé az információs műveltség fejlesztését segítő online elérhető tananyagokat, segédleteket, módszertani forrásokat

A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. A hálózati kialakításhoz szükséges eszközök, ezek jellemzői (hálózati közeg, hálózati kártya, kapcsolók, útválasztók, jelerősítők). Dokumentumtípusok. A nyomtatott dokumentum főbb típusai: kiadványtípusok. Mesék csoportosítása Nem célszerű a katalóguscédula megjelenítését a 4. évfolyam végén, amikor a katalógusok felvezetésére a 6. évfolyamon kerül sor. E helyett érdemesebb lett volna az állomány raktári rendjében való biztos eligazodást kellő gyakoroltatással célul tűzn SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM Cím: 9400 Sopron, Templom u. 26. Telefon/Fax: +36 99 505 390 Honlap: www.soproniszig.hu E-mail: iroda@szig.sopron.hu 1 Érettségi témakörök informatikából 2020/2021 Összeállították: Bischof Annamária, Gézárt Anita Erzsébet, Poór Attila, Szeberényi Andre INFORMATIKA Emelt szint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája 2007/2008. Informatika érettségi Az emelt szintu szóbeli vizsga részletes tematikája A téma Matematikai trigonometriai függvények ABS,Szum, Szumha, Gyök, Pi, Radián, Fok, Vél, Maradék, Kerek, Kerek.fel, Kerek.le, Szorzatössze

INFORMATIKA TÉMAKÖRÖK - Sopro

típusai, hangneme, stílusa. A reklám eszközök csoportosítása. 17. A BTL eszközök formái, jellemz ői. Az eladásösztönzés és az eladáshelyi ösztönzés (POS), a direkt marketing, az on-line marketing, a gerillamarketing. A személyes eladás formái, szerepl ői, folyamata, jelent ősége Raktári rend, könyvek csoportosítása téma szerint: Dr. Bäumel Ede, a könyvtár kezelője pontos kimutatást készített 1876. jan. 1-ei állapotokról. Külön szedve témakörönként, tudományáganként a könyvtár anyagát: Szótárak, Német klasszikusok, Természetrajz stb A DOKUMENTUMOK CSOPORTOSÍTÁSA A dokumentumok számos ismérv alapján sorolhatók különböző kategóriákba. A könyvtárakban leggyakrabban előforduló dokumentumok jellemző típusait - és azok meghatározását - szem előtt tartva az alábbi kategorizálási szempontok emelhetőek ki. o Az előállítás technológiája szerinti.

A nevelési módszerek csoportosítása a nevelés folyamatában betöltött szerepük szerint. Dinamikus, színes, a dokumentum típusok széles skáláját alkalmazta. Többféle anyagot, médiumot használ. Színtelen, unalmas. Változatosság A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. A hálózati kialakításhoz szükséges eszközök, ezek jellemz ıi Dokumentumtípusok Az írástörténet és a könyvtörténet azon jelent ıs állomásainak ismerete, amelyek a. Dokumentumtípusok alkalmazása. Különböző forrásból származó és különböző formátumú kimenetek készítése, a megfelelő formátum célszerű választása. Adatok csoportosítása, értelmezése, azok grafikus ábrázolása, statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása

csoportosítása kiterjedtségük szerint. Hálózati eszközök és jellemzőik. 11. Szoftverek csoportosítása. Szoftverek jogtisztasága 12. Az operációs rendszerek jellemzőit, fő részeit és legfontosabb feladatai. Az operációs rendszer felhasználói felülete; a felhasználó igényei szerinti beállítások 13 A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk folyamatosan változó ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában. Segédkönyvek csoportosítása. Azonos fogalmak keresése és.

Dokumentum és könyvtár típusok (2010) Bürotik

 1. A hagyományos stilisztikák a következő tipikus stílusrétegeket különböztetik meg a szövegek stílushatása alapján: társalgási, hivatalos, publicisztikai, tudományos, előadói (szónoki), szépirodalmi stílus. Mindegyik stílusrétegnek van szóbeli és írott változata és legalább három stílusszintje (igényes, közepesen igényes, igénytelen). A társalgási stílus.
 2. Fejlécek és láblécek hozzáadása és eltávolítása a Mac gép Pages alkalmazásában. A dokumentum oldalainak tetejéhez és aljához hozzáadhat fejléceket és lábléceket, vagyis olyan mezőket, amelyek szöveget, képeket, oldalszámot, teljes oldalszámot, illetve dátumot és időt tartalmazhatnak, majd megadhatja, hogy hol szeretné megjeleníteni ezeket
 3. (72)A Bizottságnak jóvá kell hagynia az ESMA által a következők vonatkozásában kidolgozott szabályozástechnikai standardtervezeteket: az összefoglaló múltbeli kiemelt pénzügy információinak tartalma és bemutatásuk formátuma, a hivatkozással beépíthető információk és az uniós jogszabályok által előírt egyéb dokumentumtípusok, a tájékoztató közzététele, az.
 4. a különböző dokumentumtípusok esetén különböző műveletekre van szükség, például jóváhagyásokra vagy más folyamatokra. a dokumentumokkal kapcsolatos műveleteket szabványosított módon és időben kell végrehajtani; több belső és külső személy is részt vesz a dokumentumon elvégzendő műveletbe

Követelmények - users

- Adatok csoportosítása, értelmezése 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra - Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel - Ábra készítése teknőcgrafikával 4. - Dokumentumtípusok, kézikönyvek Továbbhaladás feltétel csoportosítása. A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. dokumentumtípusok különféle kiadásai A nem nyomtatott és/vagy az elektronikus dokumentumok használatának lehetősége Nevezd meg azt a témát, ami tége A videó témája Cashbook | Dokumentum típusok

Segédkönyvtáros - 2021 tanfolyam, képzé

dokumentumtípusok és a speciális szóhasználat megköveteli, hogy e szervezetek fordítószolgálatainál a terminológiakezelés fokozott odafigyeléssel történjen. Azon túl, hogy a megfelelő fordítások elkészítéséhez elengedhetetlen a pontos terminológi Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értéke megállapításának szempontjait. Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése. Táblázatkezelő program használata. Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok. ∗A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk újabb és újabb ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatot ezek használtában. ∗Ismerje a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepét

Informatika - erettsegik

csoportosítása, rendszerezése Irodai alkalmazás típusok, dokumentum típusok 2019. 09. 23. 17:11 Zsakó László: Az informatika ismeretkörei 21/54. ELTE Alkalmazói rendszerek kezelése 1-4. osztál Osztályozó vizsgakövetelmények Informatika 5-8. évfolyam 2 1.2. II. FÉLÉV KÖVETELMÉNYEK Algoritmusok, kódolás Térbeli tájékozódás, kódolás, egyszerű utasítások, az Imagine Logo használat Adatok csoportosítása, elemzése. Néhány közhasznú információforrás ismerete. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése. A dokumentumtípusok megismerése. Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek.

Adatok csoportosítása, értelmezése. Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kötődő adatok gyűjtése, értelmezése, rögzítése, csoportosítása. Vizuális kultúra: a környezetünkben található jelek, jelzések összegyűjtése játékos feladatok létrehozásának céljából. Dokumentumtípusok megkülönböztetése. A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE (KÉZIKÖNYV) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendjéről . az Eötvös Loránd Tudományegyetemen címen kiadott . 2/2010. (II. 3.) számú rektori utasítá A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. A hálózati kialakításhoz szükséges eszközök, bibliográfiai leírás legfontosabb elemeinek ismertetése a főbb dokumentumtípusok esetében. Tájékoztató jegyzékek (könyv- és egyéb dokumentumok ajánlásai) A jelek csoportosítása. Információ, kód, jelhalmazok adatmennyisége. Adatátvitel, kommunikáció. A számítógépek története, Neumann-elv. Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében. A számítógépek alkalmazási területei a társadalomban Operációs rendszer használat

Az iskolai könyvtár bemutatása, könyvek csoportosítása a polcokon, a kötelező olvasmányok elhelyezkedése, lexikonok, enciklopédiák használata. Könyvtártípusok, könyvtári rendszer. Dokumentumtípusok megkülönböztetése . Nyomtatott, audiovizuális, elektronikus dokumentumok, különbségek és hasonlóságo 9.2 Dokumentumtípusok 9.3 Tájékoztató eszközök A vizsgaleírás szerint e témaköröket kell szóban számon kérni, a többi elsajátításának ellen őrzése a gyakorlati vizsgán történik. 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció A kommunikáció fogalma 9.2 Dokumentumtípusok 9.3 Tájékoztató eszközök. 11. évfolyam TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK 1. 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje 1.1.4. Az információ és az adat fogalma Ismerjen néhány információ. • Viselkedés a könyvtárban. Könyvek csoportosítása tartalom és funkció szerint • Könyvtárhasználati szabályok. A könyv szerkezete és tartalma • A könyvtári állomány raktári rendje. Betűrend. Dokumentumtípusok • Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok. • Raktári rend. Segédkönyvek. • Betűrendes leíró. Legelterjedtebb módszere a nyilvántartások áttekintése és a vizsgálati szempontok szerinti csoportosítása. Csak a valóságos olvasótábor, vagyis a gyűjteményt ténylegesen használók igényei vehetők figyelembe, a potenciális olvasótábor információs szükséglete nem jut kifejezésre Dokumentum típusok. Dokumentumokat.

A 6. cikk (2) bekezdése azokat a körülményeket írja le, amelyek fennállása esetén a határköltségeknek megfelelő díjak felszámításának elve nem alkalmazandó egyes közigazgatási szervek vagy egyes dokumentumtípusok esetében INFORMATIKA (Az OFI ajánlása alsó tagozatra)1-4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó fogalmak korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására A kommunikációs folyamatok csoportosítása (irány, csatorna, időbeliség alapján, példák) A szoftverek csoportosítása, jogi védelme, felhasználási formák Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) hétköznapi veszélyei egészséges számítógép használat, ergonómiai feltételek é

csoportosítása Magyar nyelv és irodalom: feladatvégzés, anyaggyűjtés segédkönyvekkel, kronológia, közhasznú Dokumentumtípusok, kézikönyvek összetételének és A kézikönyvtár tájékozódásban betöltött könyvek, szerepének megismerése egészségta Dokumentumtípusok, kézikönyvek. Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. A korosztálynak készült tájékoztató források, segédkönyvek biztos használata. Forráskiválasztás 1 Információzz! De miért? Kérdések és válaszok az információ és a könyvtárak használatáról Kezdők számára Kézirat Szerkesztő 3 - 4. évfolyam. Tanmenetjavaslat (NT-00382) A tanmenet az általános iskolák alsó tagozata számára, a Nemzeti alaptantervben meghatározott minimális óraszámra, 37 tanórára készült